Bruksanvisning:
 1. Velg modellen du vil se nærmere på. Meny ute på venstre side av forsiden eller under menyvalget "Bygg din caravan" øverst til venstre.

  Under bildet av vognen finner du nå en rekke ulike størrelser på vogner, med en angitt pris. Prisen her gjelder for basismodell og/eller spesifisert modell. Vognen er her beskrevet slik den er angitt fra fabrikk, og de ulike bokstav-kombinasjonene er forklart dersom man fører musen over modellen.

  De ulike campingvognene opererer med ulike utstyrs-nivå-betegnelser. 

  For Hobby gjelder disse nivåene:
  • De Luxe -
  • Excellent -
  • Prestige -
  • Excelsior -
  • Landhaus -
  • Lavita -
  • Lavita Bionda -

  Valgene du foretar på hver side kan ha innvirkning på hvilke valg du kan foreta videre i utrustningsprosessen. 
  Våre anbefalinger er merket med grønn ramme. Dette er alternativer vi ser på som prisgunstige, å være av særlig kvalitet eller som øker vognens verdi i andrehåndsmarkedet.

 2. Når du har valgt vognen fører vi deg videre til valg av interiør og originalmontert utstyr. Dette er seter og farger i kabinen samt ulike mengder utstyr. Her legger du til de personlige detaljene du selv ønsker fra utstyret vi tilbyr. Her kan det være flere begrensinger å legge merke til når det gjelder ting som ikke kombineres.
  Noen valg kan vi ha krysset av for allerede. Dette er utstyr som enten er standard på våre modeller men ikke i Norge, eller motsatt. 
  Dette er den eneste siden du blir bedt om å klikke et bestemt sted for å gå videre, nederst på siden står det "Neste".

 3. På siste side er vognprisen oppe til venstre justert med alle valg du har foretatt deg, og du blir bedt om å legge igjen navn, mobilnummer og postnummer.

  Vi vil deretter gå igjennom alle valgene du har foretatt i løpet av byggeprosessen før vi sender deg det endelige tilbudet. Dette for å sikre at vognen kan leveres slik du har satt den sammen. Typiske utfordringer er setevalg mot utstyrspakker og flere valg av samme utstyr (mye utstyr finnes i utstyrspakker og som frittstående valg).

  Deretter sender vi deg en ID og passord på en tekstmelding til mobilnummeret du oppga. På siden du kommer til gjennom dette vil du se hele tilbudet med alt utstyr, alle priser og flere detaljer rundt evt videre fremgangsmåte. Ved hjelp av postnummeret henter vi ut en liste over referanser i nærheten av deg, disse finner du nede til venstre på siden. 

Når du da logger inn på tilbudet vil du få se alt ditt valgte utstyr nedover venstre side av skjermen, teknisk info om vognen i midten og totalpris delt opp i forhandlerpris, avgifter og slikt ute til høyre.
Fra denne siden kan du også stille oss spørsmål eller sende meldinger til oss, og vi sender svar pr SMS og/eller e-post. logg over samtalene blir liggende der inne på siden.
I tilbudet kan du fortsatt endre interiør og utstyr. Ved utstyrsendringer "låses" vognen til vi har sett over den igjen, for å luke ut eventuelle dobbelvalg eller feil her også.
Dersom du vil bytte til en annen vogn må du bygge den opp igjen fra bunnen, da utstyret ofte er bundet på modellnivå.

 
Kundeinnlogging
ID: (4-5 siffer)

Passord:

Glemt passord?

En tjeneste fra Din Bilpartner AS - dinbilpartner.no